mostr3Jestem zafascynowana człowiekiem i wierzę, że osoba zgłaszająca się po pomoc posiada potrzebne zasoby, by (przy odpowiednim wsparciu) wprowadzić zmiany, których potrzebuje. W moim poczuciu terapia jest  twórczym spotkaniem dwóch osób, wspólnie pokonywaną drogą.

Pracuję w nurcie Gestalt. Posiadam doświadczenie w pracy indywidualnej z klientami doświadczającymi depresji, lęków, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, niskiego poczucia własnej wartości, samotności, straty, trudności w relacjach, kryzysów i rozstania. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży (od 15 r.ż) i dorosłych.

Prowadziłam warsztaty psychoterapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych z diagnozą zaburzeń odżywiania w jednej z warszawskich fundacji. Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej w zakresie realizacji szkoleń i warsztatów z zakresu efektywnej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, kompetencji społecznych oraz kompetencji rodzicielskich. Prowadziłam poradnictwo psychologiczne dla osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Aktualnie współpracuję z jedną z gdańskich fundacji, gdzie prowadzę psychoterapię młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbywam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Prywatnie lubię czytać, spędzać czas z przyjaciółmi, uwielbiam morze i muzykę.

Zapraszam do kontaktu.


Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobywam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Warsztaty umiejętności społecznych, kompetencji rodzicielskich oraz poradnictwo psychologiczne prowadziłam m.in. dla: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Fundacji Aktywizacja, Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, Gimnazjum nr 36 w Warszawie.